انواع تمرینات سرعتی :

 

 

1 - تمام بازی های مناسب با قواعد مربوطه و مورد نظر

 

 2 - تمام تمرینات سرعتی - تکنیکی با ماکزیمم فشار و زیر فشار ماکزیمم .

 

 3 - تمام تمرینات پیشرفت دهنده سرعت ساق ها و تمام ساق ها و تمام عضلات بدن

  

4 - دویدن های سرعتی با توپ و بدون توپ در فواصل 30 تا 50 متری در وقعیت های مختلف

  

( ایستاده ، نشسته ، خوابیده و .... )

  

5 - متراژ ایده آل برای دوهای سرعتی 5 تا 16 متر است

 

 6 - دوهای سرعتی 2 تا 10 متر به صورت رفت و برگشت

 

 7 - دوهای امدادی به طور رقابتی - مسابقه ای

 

 8 - دویدن و بازیهای پربرخورد همراه ( معلق زدن ، غلتیدن و افتادن

 

 9 - در گروهای 2 نفره به دنبال هم دویدن به صورت سایه و عوض کردن مسیر

 

 10 -به صورت شل دویدن با افزایش سرعت های مختلف

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 خرداد 1388    | توسط: مهدی اسکندری    |    | نظرات()