چگونه تکنیک خود را بهتر کنیم؟


اصول بازی فوتبال تحول یافته است .این تحول کمابیش در تاکتیک یک تیم و حرکات فردی فوتبالیست ها تاثیر کرده است . وضعیت بدنی و میزان آمادگی اهمیت زیادی یافته است . بازیکنانی که از لحاظ جسمانی ضعیف هستند ، با تعصب و فداکاری خود آن را جبران می کنند .
علی رغم تمام این پدیده ها که در پیوند با فوتبال است ، موهبت تکنیک نیز وجود دارد که تمام زنجیره های دفاعی را پاره می کند . این استعداد ذاتی کلیه قواعد بازی را بر هم می زند و بنابراین تفاوتهایی را بین بازیکنان به وجود می آورد .
این ویژگی مهم ، راه را برای سایر مسائل فوتبال باز می کند . فوتبالیست های بزرگ دنیا همواره این موهبت را در پای خود دارند.اما به راستی
تکنیک چیست ؟
در حقیقت ، تکنیک در پیوند با دو
عنصر متضاد یعنی توپ و فوتبالیست است .
تکنیک مطلوب بازیکن امکان مقابله با کلیه موقعیت ها ، اشکال یار گیری و شرایط سخت را به او می دهد . این بازیکن تکنیکی است که در حرکت با
توپ و اداره آن در برابر حریف مهارت دارد . بنابراین استاد توپ کسی است که در کنترل آن تخصص یابد . کنترل توپ اصلی لازم برای شروع است که نهایتا دستیابی به تکنیک را ساده می کند .
اصول دیگری نیز وجود دارند ، اما اصل مهم دستیابی به حرکات اصلی است که حیات در زمین فوتبال را برای ما آسان کند . بازیکن ناشی هنگام بازی گیج و سر در گم است و فرصتی برای
رام کردن توپ نمی یابد .
بنابراین ، بازیکن از دوران کودکی باید با توپ آشنا شود تا با آن عمل بی هدف انجام ندهد. بازی فوتبال چنان دشواری هایی به دنبال می آورد ( حریف ، کسب نتیجه ، الزامات تاکتیکی ) که تکنیک به صورت الفبایی در می آید که استعداد را در این جمع بازیکنان که غالبا ترکیب واحدی دارند ، شکوفا می سازد .
نمونه های تکنیک برای ما ، حرکات فوتبالیست های کشورهای
آمریکای جنوبی می باشند .
طرح های تاکتیکی و وضعیت بدنی آنها از نمونه های اروپایی ما برتر نیستند ، با وجود این ، در مورد تکنیک به فوتبال
برزیل باید اشاره کرد .
چرا ؟ زیرا نوجوانان برزیلی خیلی زود
زندگی با توپ را می آموزند . آنها تمام وقت خود را صرف خلاقیت ، تخیل ، اداره و کنترل توپ می کنند ، و آنها هستند که تکنیک برزیلی را پایه ریزی می کنند .
در این فصل
آموزش ، ما موضوع دریبل را مطرح نمی کنیم ، زیرا تنوع و ویژگی های آن آنقدر زیاد است که نیاز به بحثی جداگانه دارد که در فصل بعدی آنرا بررسی خواهیم کرد .

خلاصه :

هنگامی که بازیکن تکنیک را خوب درک کرده و اجرا کند ، آن وسیله ای برای نمایش فردی می شود .
اولین موضوعی که برای یک بازیکن مطرح است ،
هدایت توپ است که همیشه آنطوری که او می خواهد انجام نمی شود .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388    | توسط: مهدی اسکندری    |    | نظرات()