آشنایی بیشتر با تمرینات 8 هفته ای

 

1- تمرینات دو هفته اول این برنامه ریزی 8 هفته ای برای جوانان و امید و بازیکنان مستعد قهرمانی اختصاص به تمرینات استقامتی با شدت کم – کشش و انعطااف عضلات – تمرینات قدرتی با وزن بدن و شروع تمرینات سرعتی تا مرحله آمادگی 70 % برای شروع تمرینات سخت تر می باشد .

2 – سرد کردن و گرم کردن در تمرین از نیاز های اساسی این تمرینات می باشد .

 

 3- تمرینات تمرکزی ( C.R.I )

 

در آخر هر تمرین ارائه شده است برای ارزیابی از شدت زمان و عملکرد شما از این تمرینات می باشد .

 

C = CONSENTRATION    تمرکز

 

R = RELAXATION       آرامش      

 

I = IMAGENTION   تصویر سازی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 اسفند 1388    | توسط: مهدی اسکندری    |    | نظرات()